Clicky

Co to jest apelacja?CO WŁAŚCIWIE NAZYWAMY APELACJĄ?

Apelacja jest bardzo istotnym wyróżnikiem wina, gdyż daje nam pojęcie o jakości wina i jego smaku. Każde wino gatunkowe ma na etykiecie wyróżnioną apelację. Apelacja daje nam informacje o miejscu pochodzenia, szczepach i sposobie wyrobu wina. Miejsce pochodzenia wina, gdzie wyrosły winogrona decyduje o jakości wina i o jego cenie.

DLACZEGO?

Dlatego, że winorośl jest rośliną niezwykle wybredną. Najlepsze owoce, przydatne do wyrobu dobrego wina, winorośl daje tylko wtedy, gdy ma zapewnione dosyć wąsko określone warunki. Jakie więc muszą być te warunki? Takie, które spełniają łącznie kilka najważniejszych kryteriów. Te kryteria to:

– klimat gwarantujący wystarczającą ilość ciepła oraz dni słonecznych,

– gleba z odpowiednią ilością składników mineralnych,

– podglebie pozwalające na optymalne ukorzenienie i odprowadzanie wód gruntowych,

– ekspozycję na słońce, żeby zapewnić roślinie dostarczenie promieni słonecznych, niezbędnych do stymulowania fotosyntezy dającej dużą produkcję cukru.

Ludzie uprawiający winogrona i wyrabiający wino wiedzą, że na założenie winnicy spełniającej te wszystkie warunki nadają się tylko niektóre obszary. Dlatego, kiedy spojrzymy na mapę rozmieszczenia najbardziej znanych regionów winiarskich czy to Francji, czy Włoch, czy Hiszpanii, to szybko zauważymy, że te regiony winiarskie występują tylko na niewielkich obszarach.Tylko te niewielkie obszary zapewniają uprawę odpowiednich winogron, dobre wino i przyzwoity zysk, i to są właśnie apelacje. Czyli najogólniej mówiąc apelacja jest to ograniczony obszar uprawy winorośli rodzącej winogrona do wyrobu gatunkowego wina.

ALE TO NIE WSZYSTKO…

Apelacja decyduje też o tym, jakie wino powstanie na jej terenie. Dana apelacja precyzuje jakie wina, odmiany winorośli i w jaki sposób można wyrabiać, aby wino mogło zostać oznaczone tą właśnie apelacją. Można więc podsumować, że apelacja to formalne ramy, w granicach których pracuje winogrodnik i winiarz. Miejscowe prawa dotyczące wyrobu wina są rozbudowane wokół koncepcji określonej apelacji. Nakłada ona formalne sankcje na ustaloną zasadę, że kombinacja pewnych lokalizacji winnic oraz odmiany winorośli i praktyk winiarskich tworzy unikalne wina. Wina te wiernie wyrażają swoje geograficzne pochodzenie.

 

Komentarze i pytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


0